Souhrn všech akcí a slev CK Alexandria

Prodej zájezdů ze Super First Minute nabídky na Léto 2022 zahájen

Ceny zájezdů ze SUPER FIRST MINUTE nabídky CK ALEXANDRIA na léto 2022 jsou platné pouze do do 14. listopadu 2021.

Při zakoupení zájezdu ze SUPER FIRST MINUTE nabídky CK ALEXANDRIA na léto 2022 je celková cena (dále jen cena zájezdu) konečná, nebude se měnit, dojde-li ke zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot nebo plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, a ani, dojde-li ke zvýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu.

Na zájezdy ze SUPER FIRST MINUTE nabídky CK ALEXANDRIA na léto 2022 nelze uplatnit žádnou další slevu (výjimku tvoří odměna za platbu on-line, lze poskytnout).

Při úhradě zájezdu ze SUPER FIRST MINUTE nabídky CK ALEXANDRIA na léto 2022 lze akceptovat poukázky na zájezd (vystavené v souladu s ustanovením § 1939 a následně zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník), hodnotové poukázky (např. Sodexo apod.) nebo slevové kupony (např. šeky ALEXANDRIA Bonus Klubu). Zájezd z nabídky SUPER FIRST MINUTE si můžete vybrat i máte-li uzavřenou dohodu o změně Smlouvy o zájezdu v rámci akce 125.

ZPĚT NA SEZNAM VÝHOD A BONUSŮ
Záruka nejnižší ceny

Na vybrané zájezdy ze SUPER FIRST MINUTE nabídky CK ALEXANDRIA na léto 2022 označených logem poskytujeme záruku nejnižší ceny. Záruka nejnižší ceny Vám poskytuje jistotu, že je Vaše cena opravdu nejvýhodnější, tedy nižší než ceny se všemi časovými či akčními slevami, a dokonce i nižší než ceny zájezdů z nabídky LAST MINUTE! Zárukou nejnižší ceny Vám garantujeme, že pokud si koupíte zájezd z nabídky SUPER FIRST MINUTE a najdete stejný zájezd (shodný se zájezdem ve Vaší Smlouvě o zájezdu) kdykoli až do Vašeho odjezdu v naší nabídce levněji, vyplatíme Vám rozdíl mezi cenou, kterou jste zaplatili a cenou nabízenou a navíc přidáme 500 Kč!

Záruku nejnižší ceny lze uplatnit pouze na zájezdy ze SUPER FIRST MINUTE nabídky CK ALEXANDRIA na léto 2022 zakoupené do 14. listopadu 2021.

ZPĚT NA SEZNAM VÝHOD A BONUSŮ
Záloha jen 1 000 Kč

Zakoupíte-li si zájezd ze SUPER FIRST MINUTE nabídky CK ALEXANDRIA na léto 2022 můžete si vybrat akční zálohu nebo standardní platební podmínky.


ZÁLOHA JEN 1 000 Kč / OSOBA - PLATEBNÍ PODMÍNKY
(platí od 11. 10. do 14. 11. 2021 a na zájezdy s odletem (odjezdem) po 1. 5. 2022)

ZÁLOHA č. 1
za každého zákazníka CK (účastníka zájezdu) - dospělou osobu: 1 000 Kč (při uzavření Smlouvy o zájezdu)
za každého zákazníka CK (účastníka zájezdu) - dítě: 1 000 Kč (při uzavření Smlouvy o zájezdu)
za každého zákazníka CK (účastníka zájezdu) - dítě zcela zdarma: 0 Kč(při uzavření Smlouvy o zájezdu)

ZÁLOHA č. 2
doplacení celkové ceny zájezdu za každého zákazníka CK (účastníka zájezdu) - dospělou osobu do výše 7 000 Kč (do 30 dní od uzavření Smlouvy o zájezdu)
doplacení celkové ceny zájezdu za každého zákazníka CK (účastníka zájezdu) - dítě do výše 3 000 Kč (do 30 dní od uzavření Smlouvy o zájezdu)
u zájezdů v celkové ceně do 10 000 Kč – doplacení celkové ceny zájezdu do výše 50 % (do 30 dní od uzavření Smlouvy o zájezdu)

DOPLATEK
doplacení celkové ceny zájezdu (60 dní před stanoveným odjezdem / odletem) V případě sjednání služeb poskytovaných třetí stranou (pojištění, parkování, služby SMARTWINGS aj.) je cena těchto služeb připočtena k celkové ceně zájezdu a jejich úhrada je splatná ihned.

nebo

STANDARDNÍ PLATEBNÍ PODMÍNKY

ZÁLOHA
za každého zákazníka CK (účastníka zájezdu) - dospělou osobu: 7 000 Kč (při uzavření Smlouvy o zájezdu)
za každého zákazníka CK (účastníka zájezdu) - dítě: 3 000 Kč (při uzavření Smlouvy o zájezdu)
za každého zákazníka CK (účastníka zájezdu) - dítě zcela zdarma, dítě do 2 let : 0 Kč(při uzavření Smlouvy o zájezdu)
u zájezdů v celkové ceně do 10 000 Kč:: 50% (při uzavření Smlouvy o zájezdu)

DOPLATEK
doplacení celkové ceny zájezdu (60 dní před stanoveným odjezdem / odletem)
V případě sjednání služeb poskytovaných třetí stranou (pojištění, parkování, služby SMARTWINGS aj.) je cena těchto služeb připočtena k celkové ceně zájezdu a jejich úhrada je splatná ihned.

ZPĚT NA SEZNAM VÝHOD A BONUSŮ
Záruka vrácení peněz

Nebude-li možné z důvodu pandemie cestovat, vrátíme Vám peníze!

Dojde-li v době Vašeho odletu či odjezdu k mimořádným a nevyhnutelným okolnostem (zákaz cestování, uzavření hranic, povinná karanténa v cílové destinaci) je CK ALEXANDRIA oprávněna od Smlouvy o zájezdu odstoupit a zákazníkovi vrátit celkovou cenu zájezdu.

Celková cena zájezdu nezahrnuje služby poskytované třetí stranou (např. cestovní pojištění, parkování apod.). Cena těchto služeb je připočtena k celkové ceně zájezd (viz Smluvní podmínky).

ZPĚT NA SEZNAM VÝHOD A BONUSŮ
DĚTSKÉ SLEVY

Pro Vaše děti na přistýlce (v doprovodu dvou osob na pevném lůžku) nabízíme široký výběr zájezdů se speciálními dětskými slevami. Věk dítěte se u jednotlivých ubytovacích kapacit liší. Najdete jej vždy v detailu daného hotelu (například dítě na přistýlce od 2 do 14 let je dítě, které v době návratu ze zájezdu uvedený věk nedovršilo, tj. dítě kterému v době návratu ze zájezdu ještě nebylo 14 let).

DÍTĚ ZCELA ZDARMA – lze kombinovat pouze se slevou za včasný nákup (SUPER FIRST MINUTE), a to pouze ve vybraných termínech, nelze kombinovat s žádnou další slevou (výjimku tvoří odměna za platbu on-line, lze poskytnout). Při úhradě zájezdu ze SUPER FIRST MINUTE nabídky CK ALEXANDRIA na léto 2022 v rámci akce DÍTĚ ZCELA ZDARMA lze akceptovat poukázky na zájezd (vystavené v souladu s ustanovením § 1939 a následně zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník), hodnotové poukázky (např. Sodexo apod.) nebo slevové kupony (např. šeky ALEXANDRIA Bonus Klubu). Zájezd z nabídky SUPER FIRST MINUTE v rámci akce DÍTĚ ZCELA ZDARMA si můžete vybrat i máte-li uzavřenou dohodu o změně Smlouvy o zájezdu v rámci akce 125. Počet míst je limitován.

DÍTĚ POBYT ZDARMA – Vaše dítě na přistýlce v doprovodu dvou osob na pevném lůžku má ve všech termínech a po celou sezonu pobyt zdarma, zaplatíte pouze zvýhodněnou cenu letenky.

DÍTĚ POBYT a STRAVA ZDARMA – Vaše dítě na přistýlce v doprovodu dvou osob na pevném lůžku má ve všech termínech a po celou sezonu pobyt a příslušnou stravu zdarma, zaplatíte pouze zvýhodněnou cenu letenky.

Děti do 2 let věku (děti, které v době návratu uvedený věk nedovršily) bez nároku na lůžko v hotelu a sedačku v letadle jsou zcela zdarma (není-li u dané destinace uvedeno jinak).

Aktuální cenu zájezdu (nebo také „celkovou cenu“ dle zák. č. 159/1999 Sb.) a informace o volných místech pro děti zcela zdarma naleznete vždy na těchto www stránkách. Ceny zájezdů můžete zjistit i ve všech značkových prodejnách CK ALEXANDRIA, prodejnách ALEXANDRIA PARTNER, u všech autorizovaných prodejců CK ALEXANDRIA či telefonicky na 270 007 007.

Pro více informací nás můžete kontaktovat zde.

ZPĚT NA SEZNAM VÝHOD A BONUSŮ
DOSPĚLÉ OSOBY NA PŘISTÝLKÁCH SE ZVÝHODNĚNOU CENOU

Pro dospělé osoby na přistýlkách (v doprovodu dvou osob na pevném lůžku) nabízíme zvýhodněné ceny (od 7 990 Kč) ve vybraných ubytovacích kapacitách. Zájezdy se zvýhodněnou cenou pro dospělé osoby na přistýlkách.

ZPĚT NA SEZNAM VÝHOD A BONUSŮ
BEZPLATNÁ ZMĚNA SMLOUVY O ZÁJEZDU

Zákazník je oprávněn (s výjimkou postoupení Smlouvy o zájezdu ve smyslu ustanovení § 2532 OZ) navrhnout písemně CK bezplatnou změnu Smlouvy o zájezdu (v případě uzavření Smlouvy o zájezdu do 14. 11. 2021) spočívající ve změně zájezdu (termínu odjezdu/odletu, délky pobytu, destinace, hotelu, místa odjezdu/odletu a příjezdu/příletu), a to za následujících podmínek:

 • zákazník tak učiní (doručí návrh CK) nejpozději 20 dní před termínem zahájení zájezdu,
 • musí se jednat o zájezd z nabídky CK ALEXANDRIA na léto 2022,
 • nesmí se jednat o zájezd, kde let je provozován na pravidelných linkách,
 • nesmí se jednat o zájezdy, které nepořádá CK Alexandria,
 • nesmí se jednat o zájezdy CK Alexandria z nabídky LAST MINUTE,
 • má-li zákazník sjednáno (i ve prospěch všech účastníků) cestovní pojištění Alexandria Europe (při uzavření Smlouvy o zájezdu),
 • zájezd (nový), který si zákazník vybere (namísto původního), se bude minimálně (tedy nejméně) shodovat s původním zájezdem (s výjimkou hotelu v konkrétní destinaci) podle uzavřené Smlouvy o zájezdu, tedy nový zájezd musí být shodný minimálně ve všech podstatných parametrech určujících charakter zájezdu a jeho podmínky:
  • nesmí dojít ke změně počtu platících osob, • délka nového zájezdu musí být minimálně stejná jako délka zájezdu původního, • musí být zachována kategorie hotelu, typ ubytování a rozsah stravování, • musí být zachován typ dopravy, • na nový zájezd bude účtována cena platná ke dni změny,
 • v případě, že cena nového zájezdu bude vyšší, než cena původního zájezdu, je zákazník povinen tento rozdíl doplatit před odjezdem na zájezd (bezplatná změna Smlouvy o zájezdu se vztahuje jen k částce, kterou uhradil zákazník za původní zájezd),
 • na nový zájezd nelze uplatnit slevy za včasný nákup (toto ustanovení neplatí, pokud je změna prováděna v době platnosti této slevy),
 • na nový zájezd nelze uplatnit žádnou další slevu,
 • nový zájezd nesmí být z nabídky PROGRAM SENIOR 55PLUS (toto ustanovení neplatí, je-li i původní zájezd z nabídky PROGRAM SENIOR 55PLUS a změna prováděna v době platnosti této akce),
 • nový zájezd nesmí být z nabídky DÍTĚ ZCELA ZDARMA (toto ustanovení neplatí, je-li i původní zájezd z nabídky DÍTĚ ZCELA ZDARMA a změna prováděna v době platnosti této akce),
 • nový zájezd nesmí být z nabídky DVĚ DĚTI ZCELA ZDARMA (toto ustanovení neplatí, je-li i původní zájezd z nabídky DVĚ DĚTI ZCELA ZDARMA a změna prováděna v době platnosti této akce),
 • bezplatnou změnu Smlouvy o zájezdu 20 dní před termínem zahájení zájezdu lze využít jen jednou.

CK si vyhrazuje právo o návrhu zákazníka rozhodnout (tj. přijmout návrh na změnu Smlouvy o zájezdu na základě posouzení, zda jsou splněny všechny podmínky uvedené výše, anebo nebrání-li tomu jiná okolnost) a své rozhodnutí zákazníkovi sdělit. Pokud s návrhem souhlasí, zašle zákazníkovi vhodným způsobem akceptaci návrhu změny Smlouvy o zájezdu a stanoví podmínky pro uzavření změny Smlouvy o zájezdu (např. doplatek ceny atd., a to v případě uvedeném výše). Pokud návrh neakceptuje, sdělí tuto skutečnost (bez nutnosti odvodnění) vhodným způsobem zákazníkovi. Pokud zákazníkovi CK nesdělí své rozhodnutí do pěti dnů od doručení návrhu zákazníka, má se za to, že CK návrh odmítla.

ZPĚT NA SEZNAM VÝHOD A BONUSŮ
Prioritní misto v letadle zdarma

Držitelé diamantové karty Alexandria Bonus Klubu si na charterových letech mohou vybrat místo v letadle (platí do vyčerpání kapacity).

ZPĚT NA SEZNAM VÝHOD A BONUSŮ
KLUBOVÉ HOTELY S ČESKÝMI ANIMAČNÍMI PROGRAMY

Klubové hotely Alexandria patří již léta mezi největší hity v naší nabídce a každoročně vzbuzují mezi našimi klienty ohromný ohlas a velké nadšení. A čím jsou naše klubové hotely tak výjimečné? Základem jsou kvalita ubytování i služeb, výhodná poloha pár kroků od pláže, all inclusive a samozřejmě super cena. Pomyslnou třešničkou na klubovém dortu pak je přítomnost našich animátorů s bohatým animačním programem plným zábavy nejen pro děti, ale i pro dospělé. Pro děti jsou v našich Alexandria Club hotelech otevřeny navíc i Karcoolčiny dětské kluby s programem šitým dětem na míru. Seznam klubových hotelů Alexandria naleznete zde.

ZPĚT NA SEZNAM VÝHOD A BONUSŮ
AKCE 125

Pokud jste přesunuli svůj zájezd na rok 2022, získali jste 125% hodnoty zaplacené částky za zájezd z nabídky CK ALEXANDRIA na rok 2020 (výjimku tvořilo pojištění, které se do této částky nezapočetlo a které zaniklo, zanikl i Váš nárok na vrácení částky za nevyužité cestovní pojištění) k čerpání na nákup libovolného zájezdu z nabídky CK Alexandria na rok 2022 (v ceně minimálně odpovídající této hodnotě či vyšší). Byla Vám vystavena změna Smlouvy o zájezdu.

Tento zájezd si můžete vybrat v období od zahájení prodeje zájezdů na rok 2022 do 31. 3. 2022.

Vaše původní Smlouva zůstala v platnosti na rok 2022. Nezměnily se podstatné náležitosti, ani zprostředkovatel zájezdu (provizní prodejce).

Převedenou hodnotu ani její část nelze proplatit v penězích.

Na základě dohody mezi Vámi (objednavatelem) a CK ALEXANDRIA a.s. lze Smlouvu o zájezdu převést i na jinou osobu.

ZPĚT NA SEZNAM VÝHOD A BONUSŮ
POUKÁZKA NA ZÁJEZD

Zákazníkovi - objednavateli zájezdu byla vydána poukázka na zájezd (v souladu s ustanovením § 1939 a následně zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, nikoliv v souladu se zákonem č. 185/2020 Sb.) na částku odpovídající 125 % hodnoty uhrazených plateb, bez pojištění, které bylo od uhrazených plateb odpočteno.

Tato poukázka na zájezd platí do 31. 12. 2021, lze ji využít na kterýkoliv zájezd z nabídky CK ALEXANDRIA a. s. na rok 2021 nebo 2022 a uplatnit ve všech značkových prodejnách CK ALEXANDRIA a. s., na těchto www stránkách a u prodejce, u kterého byl původní zájezd zakoupen. Na základě dohody mezi objednavatelem a CK ALEXANDRIA a.s. lze poukázku na zájezd převést i na jinou osobu.

V případě, že zákazník nepožádá CK o zájezd nebo nevyužije nabídky CK k uzavření Smlouvy o zájezdu, poukázka zaniká (uplynutím doby platnosti) a CK ALEXANDRIA a.s. na žádost objednavatele (nutné podat po uplynutí doby platnosti, nejpozději do 15. 1. 2022) vyplatí částku v hodnotě svého závazku (tedy nikoli částku v hodnotě poukázky, ale částku odpovídající Vašemu požadavku na vrácení plateb uhrazených zákazníkem po odpočtu stornopoplatku a pojištění a bez navýšení o 25 %).

To, že nabízíme vracení dlužné částky v lednu 2022 je jen ujištění, že zákazník o peníze, které CK dluží, nepřijde (nevybere-li si zájezd nebo z nějakého důvodu poukázku v roce 2021 nevyužije).

ZPĚT NA SEZNAM VÝHOD A BONUSŮ
ODMĚNA ZA PLATBU ONLINE

Odměnu za platbu on-line získáte za provedení kompletní rezervace zájezdu a on-line platby (platební kartou nebo převodem z účtu na účet) zálohy nebo celé částky (v případě rezervace ve lhůtě kratší než 60 dnů před odjezdem).

Výše odměny za platbu on-line se řídí následujícími pravidly:
Odměna za platbu on-line 500 Kč – cena zájezdu za osobu 14 000 Kč a více.
Odměna za platbu on-line 400 Kč – cena zájezdu za osobu od 11 000 do 13 999 Kč.
Odměna za platbu on-line 300 Kč – cena zájezdu za osobu od 9 000 do 10 999 Kč.
Odměna za platbu on-line 200 Kč – cena zájezdu za osobu od 7 000 do 8 999 Kč.
Odměna za platbu on-line 100 Kč – cena zájezdu za osobu od 2 000 do 6 999 Kč.

Odměnu za platbu on-line získá každá platící osoba (včetně dětí a osob na přistýlkách) za podmínek, že celková cena zájezdu je vyšší než 2 000 Kč.

Jak získat odměnu za platbu on-line v rámci webových stránek CK Alexandria?

 • vybrat hotel a termín
  (vybráním hotelu s následným výběrem termínu Vaší dovolené můžete začít svou rezervaci kliknutím na zelené tlačítko rezervovat)
 • zadat počet osob a jejich věk
  (zadáním věku všech účastníků zájezdu Vám bude nabídnut výběr ubytovacích kapacit - počet a typ)
 • vyplnit kompletní rezervaci
  (v dalším kroku rezervace zvolíte možnost Konečná cena včetně odměny za platbu on-line a vyplníte kompletní rezervační formulář. Tento krok Vám zabere jen pár minut. Kliknutím na zelené tlačítko zaplatit a objednat se přesunete do kroku Platba)
 • provést on-line platbu
  (v kroku Platba si zvolíte jednu z on-line platebních metod a zadáte výši úhrady. Následným kliknutím na tlačítko Zaplatit budete přesměrování do zabezpečeného platebního rozhraní, kde provedete platbu)
 • potvrzení objednávky
  (po provedení platby za zájezd budete přesměrování zpět na stránky www.alexandria.cz, kde v přehledu plateb uvidíte připsanou platbu za zájezd, uvidíte ji i v návrhu Smlouvy o zájezdu, která Vám byla zaslána na Váš e-mail. Naši pracovníci Vás budou kontaktovat v nejbližší době)
ZPĚT NA SEZNAM VÝHOD A BONUSŮ
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace Poučení o cookies