Covid-19: aktuální cestovatelské informace a pravidla >> 

Odpovědi na nejčastější otázky

Vliv koronaviru na letní dovolené

CK Alexandria sleduje veškeré informace a je připravena reagovat na další vývoj. Věříme, že brzy dojde ke zklidnění situace, šíření nákazy bude zpomalovat a nedojde tak k ovlivnění letní dovolenkové sezony. Doporučujeme tedy nepanikařit a zachovat klid, letní sezona je ještě daleko a nemá smysl nyní předjímat jakékoliv závěry, či jakkoli spekulovat.

Bude-li v době konání zájezdu vydán Ministerstvem zahraničních věcí ČR zákaz cestování do cílové oblasti nebo bude tato oblast uzavřená příslušnými místními úřady, má zákazník v souladu se zákonem právo na vrácení peněz. Žádný takový zákaz týkající se termínu a místa zájezdu našich zákazníků dosud vydán nebyl. V tuto chvíli tedy není zapotřebí přijímat jiná opatření, situaci neustále sledujeme a budeme se pečlivě řídit veškerými instrukcemi zodpovědných orgánů.

Časté otázky
Jak to bude v létě?

Do letní sezony je nyní ještě daleko, nemá smysl nyní předjímat jakékoliv závěry, či jakkoli spekulovat. Věříme, že brzy dojde ke zklidnění situace, šíření nákazy bude zpomalovat a k ovlivnění letní dovolenkové sezony nedojde. Vývoj situace pečlivě monitorujeme a budeme tak činit neustále. Doporučujeme tedy především nyní nepanikařit.

Mohu letní dovolenou stornovat?

Bude-li v době konání zájezdu vydán Ministerstvem zahraničních věcí ČR zákaz cestování do cílové oblasti nebo bude tato oblast uzavřená příslušnými místními úřady, má zákazník v souladu se zákonem právo na vrácení peněz.
Žádný takový zákaz týkající se termínu a místa zájezdu našich zákazníků, dosud vydán nebyl.
Stornovat nyní můžete, ale vzhledem k tomu, že samotná obava z budoucího možného výskytu koronaviru (či jiné nemoci), není důvodem pro uznání bezplatného odstoupení od smlouvy, bude se k odstoupení od Smlouvy o zájezdu přistupovat dle zákona a Smluvních podmínek, tedy budou aplikovány stornopoplatky.

Co kdybych odjel na dovolenou a byla tam vyhlášena karanténa?

CK Alexandria by se v takovém případě řídila pokyny a rozhodnutími daných úřadů, přičemž by Vám samozřejmě poskytla nezbytnou součinnost. V případě, že v místě Vašeho pobytů bude vyhlášena karanténa, kontaktujte našeho delegáta a zároveň i asistenční službu ERV Evropské pojišťovny. Jak delegát, tak i asistenční služba ERV Evropské pojišťovny vám profesionálně poradí, jak dále postupovat.
CK Alexandria doporučuje sjednání cestovního pojištění včetně pojistného na zrušení cesty (storna) a nevyužité dovolené. Spolupracujeme s ERV Evropskou pojišťovnou, která se jako jediná specializuje právě na cestovní pojištění a která nabízí v rámci pojištění Alexandria Europe i riziko nevyužité dovolené (zahrnutí tohoto rizika do cestovního pojištění není běžné).
Je velmi důležité být pojištěn. Zákazníci, kteří mají sjednáno pojištění Alexandria Europe od ERV Evropské pojišťovny se mohou spolehnout na služby pojišťovny. Ta v případě, že se zákazník dostane do karantény, automaticky bezplatně prodlouží pojištění na celou dobu, kterou klient musí strávit v karanténě. Stačí se pouze ozvat asistenční službě. ERV Evropská pojišťovna se navíc rozhodla nucené umístění v karanténě brát jako hospitalizaci v nemocnici. Proto klienti, kteří mají sjednáno pojištění obsahující náhradu za nevyužitou dovolenou, dostanou kompenzaci za dobu strávenou v karanténě ve výši 1 000 Kč za nevyužitý den dovolené, maximální výše kompenzace je 8 000 Kč.
Náklady na ubytování v místě karantény hradí vždy ten, kdo karanténu vyhlásil, tedy stát či státní orgán.

Co je akce „Super First Minute“?

Našim zákazníkům v různém čase nabízíme různé akce a slevy. Vzájemně se tyto nekombinují a není možná ani kombinace různých ceníků. V nabídce před vydáním tištěného katalogu jsou v prodeji zájezdy označené F – Super First Minute. Cena této nabídky je vždy platná pouze do vydání tištěného katalogu a nelze ji kombinovat s žádnou další akcí ani slevou (v době platnosti této výrazně zvýhodněné nabídky neplatí ceníky Senior program ani není v platnosti nabídka Dvě děti zcela zdarma apod.). Na akci Super First Minute lze využít pouze šeky ABK.

Co znamená akce „Dítě zcela zdarma“?

Jednou z našich akcí je nabídka Dítě zcela zdarma, která platí u vybraných kapacit, kdy cestují dvě dospělé osoby a dítě, které je umístěno na přistýlce. V rámci této akce je cena za dítě 0 Kč, platí pouze pojištění. Akci Dítě zcela zdarma lze kombinovat pouze se slevou za včasný nákup, a to pouze ve vybraných termínech. Nelze kombinovat s žádnou jinou slevou, akcí či speciální nabídkou (např. Senior program 55+). Počet míst je limitován.

Co znamená akce „Dítě zdarma“?

Jednou z našich akcí je nabídka Dítě zdarma, která platí u vybraných kapacit, kdy cestují dvě dospělé osoby a dítě, které je na přistýlce. V rámci této akce dítě na přistýlce platí pouze cenu letenky, pobyt a stravu (je-li hotel se stravováním) má zdarma. K této akci lze pro dospělou osobu využít časovou slevu (je-li v dané ubytovací kapacitě poskytována).

Do jakého věku je účastník zájezdu považován za dítě?

Obecně je dítě vždy do 12 let, tedy maximálně 11,99 let. V některých hotelech je tato hranice zvýšena do věku 13,14 nebo 16 let (najdete vždy u konkrétní ubytovací kapacity), případně snížena. Uvedený věk nesmí být dovršen. Pokud účastník zájezdu již uvedený věk dovršil, hradí cenu zájezdu jako dospělá osoba. Pro účely pojištění je účastník zájezdu do dovršení 15 let (tedy 14,99 let) dítětem, osoba starší pak již dospělá. Uvedený věk účastník nesmí dovršit po celou dobu trvání zájezdu, tedy ani v den návratu.

Co znamená akce „Senior program“?

Naše cestovní kancelář nabízí vlastní senior program, kdy ve vybraných termínech a vybraných ubytovacích kapacitách nabízíme slevu pro osobu starší 55 let, i pokud s ní cestuje osoba, která uvedený věk ještě nedovršila. Sleva je poskytována druhé osobě na lůžku a nedá se kombinovat s žádnou jinou slevou či akcí. Žádná sleva není poskytována ani osobě na prvním lůžku. Na akci senior program nelze využít šeky ABK, ani je zákazník za tento zájezd neobdrží.

Proč je na webu jiná cena než když zájezd rezervuji?

Naše akce se vzájemně nesčítají a pro některého zákazníka je výhodnější využít jednu, pro jiného jinou, akci. V upoutávkách na našem webu je uvedena cena po časové slevě, případně cena nabídky Last Minute (je-li u tohoto zájezdu vyhlášena). Uvedená cena platí pro nabídku nejlevnějšího typu pokoje. U zájezdů, kde lze uplatnit jinou akci (např. Dítě zcela zdarma) nebo je více typů pokojů (cenově rozlišených) se konečná cena zájezdu může lišit dle obsazení (uplatnění jiného typu akce) a typu pokoje. Nabídne se Vám tedy vždy nejvýhodnější cena pro Vámi zvolený počet osob a jejich věk s ohledem na volné pokoje v daném termínu.

Jak je rozvržena platba zájezdu?
Záloha na osobu činí (není-li ve Smlouvě o zájezdu uvedeno jinak):
  • první záloha - 7 000 Kč za každého účastníka zájezdu, dospělou osobu a 3 000 Kč za každé dítě. První záloha je splatná při uzavření Smlouvy o zájezdu zákazníkem (i za osoby, v jejichž prospěch byla Smlouva uzavřena).
  • druhá záloha - doplacení celkové ceny zájezdu do výše 50%. Druhá záloha, je splatná nejpozději do 31. března,
Bude-li Smlouva o zájezdu uzavřena po 31. březnu činí záloha 50 % celkové ceny.
Bude-li smlouva o zájezdu uzavřena v době méně než 60 dní do začátku zájezdu, musí být uhrazena celá cena zájezdu.
U zájezdů v celkové ceně do 10 000 Kč činí záloha 50 % celkové ceny.
U zájezdů na zvláštní objednávku (individuální, na vyžádání) je CK oprávněna požadovat zaplacení zálohy ve výši až 100 % celkové ceny.
V případě sjednání služeb poskytovaných třetí stranou (pojištění, parkování, služby SMARTWINGS aj.) je cena těchto služeb připočtena k celkové ceně zájezdu a jejich úhrada je splatná ihned po jejím sjednání (i v rámci Smlouvy o zájezdu).
Jaké poukázky lze využít na koupi zájezdu?

Naše cestovní kancelář přijímá většinu poukázek, kompletní přehled a pravidla přijímání poukázek najdete zde: Poukázky. Rovněž spolupracujeme s nejpoužívanějšími on-line systémy zaměstnaneckých benefitů - BENEFIT PLUS a Benefity.

Když si teď koupím zájezd do některé destinace a před odletem jej budu chtít změnit, vyměníte mi ho?

Nabízíme možnost, aby zákazník navrhl CK bezplatnou změnu Smlouvy o zájezdu. Tento návrh je třeba podat písemně (dopisem, emailem nebo na kterékoli z našich poboček). Při splnění všech daných podmínek a dostupnosti nově zvoleného zájezdu se budeme snažit všem zákazníkům vyjít vstříc a vyhovět jim. Přesné znění podmínek bezplatné změny zájezdu najdete v článku 5 Smlouvy o zájezdu zde: Smlouva o zájezdu. Z podmínek vybíráme:

  • návrh nám bude doručen nejpozději 10 dnů před zahájením zájezdu
  • nesmí se jednat o zájezd, kde let je provozován na pravidelných linkách,
  • nesmí se jednat o zájezdy, které nepořádá CK Alexandria,
  • zákazník má sjednáno (i ve prospěch všech účastníků) cestovní pojištění Alexandria Europe,
  • nový zájezd, který si zákazník vybere (namísto původního), se bude minimálně shodovat s původním zájezdem ve všech podstatných parametrech určujících charakter zájezdu,
  • nový zájezd má stejnou nebo vyšší cenu než původní a pokud bude cena nového zájezdu vyšší, je zákazník povinen tento rozdíl doplatit před odjezdem na zájezd.
Co se považuje za „noc“ v hotelu?

Obecně se považuje za noc, kterou zákazník strávil v hotelu, přítomnost na pokoji v době mezi 16:00 a 10:,00 h druhého dne. Pokud tedy zákazník přijede do hotelu až k ránu, ale je okamžitě ubytován, čerpá již tuto noc. A naopak, pokud může zůstat na pokoji do večerních hodin posledního dne, považuje se toto také za čerpání noci.

Podrobný popis jednotlivých akcí, přesné podmínky využití a kombinací s jinými slevami najdete zde: Akce a slevy.

Jak se čerpá stravování v hotelech?

V souladu s mezinárodními pravidly se hotelové služby čerpají po 14. hodině a konec čerpání služeb je obvykle v 10 hodin posledního dne. Pobyty, kdy má zákazník zakoupeno stravování formou polopenze, začínají večeří a končí snídaní. Pobyty all inclusive dle příletu (příjezdu) začínají buď večeří a končí poslední den obědem, případně začínají obědem a končí poslední den snídaní. Zákazník má nárok na počet snídaní/obědů/večeří dle počtu nocí na hotelu.

Má vaše cestovní kancelář pojištění CK proti úpadku?

Naše cestovní kancelář je pojištěna proti úpadku u ERV pojišťovny, certifikát najdete zde: Pojištění proti úpadku.

Jaké nabízíte cestovní pojištění?

Pro naše zákazníky nabízíme cestovní pojištění od ERV pojišťovny, které zahrnuje asistenční služby, pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škody a zrušení cesty. Podrobnosti k pojištění a limity plnění najdete zde: Cestovní pojištění.

Je opravdu důležité se pojistit na cestu?

Zde opravdu není vhodné podcenit riziko důsledků plynoucích z nesjednaného pojištění. V zahraničí můžete potřebovat lékařské ošetření, hospitalizaci v nemocnici, nechtěně způsobíte škodu a v neposlední řadě se může stát, že nemůžete odcestovat z důvodu náhlé nemoci. Pokud nejste na tato rizika řádně připojištěni, veškeré výdaje na místě se Vám řádně prodraží. V případě, že neodjedete na dovolenou, náklady vynaložené na zakoupení pobytu a dopravu se vrací jen částečně nebo nejsou vratné vůbec.

Co znamená Alexandria bonus klub a jaké to má výhody?

Náš věrnostní program, zákazníci, kteří s námi opakovaně cestují, mohou využívat výhody stálých zákazníků. Zákazníci získávají za nákup dovolené bonusové šeky, které mohou uplatnit jako slevu na další zájezd, dále poskytujeme členům ABK slevy na fakultativní výlety, slevu z katalogové ceny zájezdu při koupi apod. Přihlášku a podrobnosti k členství najdete zde: Alexandria Bonus Klub.

Nabízíte parkování na letišti?

Jedna z nabízených nepovinných služeb je parkování na letišti Václava Havla v Praze, tuto službu zajišťujeme ve spolupráci s naším partnerem. Jedná se o parkoviště vzdálené cca 5 minut jízdy od Letiště Václava Havla, náš smluvní partner zajišťuje odvoz a dovoz zákazníků se zavazadly na/z letiště. Pro zákazníky odlétající z Ostravy máme nabídku na smluvním parkovišti, které se nachází 2 minuty jízdy od odletové haly. Pro zákazníky odlétající z Brna nabízíme možnost zvýhodněného parkování přímo u Letiště Brno.

Jaká je povolená váha zavazadla a jaký je poplatek za nadváhu zavazadel na charterových letech?

Na charterových letech Smartwings ve třídě Economy je maximální povolená váha zavazadla 23 kilogramů, zároveň je povoleno pouze jedno odbavené zavazadlo na osobu. U odbavení na letišti před odletem se při případné nadváze zavazadla připlácí 945 Kč (nad 23kg do max.32kg). U nás si můžete předem objednat nadváhu zavazadla za výhodnější cenu (až o 35 %), než kterou byste platili na letišti při odbavení. Detailní informace najdete zde: Nadváha zavazadel.

Jaký je letový řád?

Letové řády na letní sezónu zatím nejsou pevně stanoveny, platné časy odletu a příletu budou uvedeny na našich stránkách a v pokynech k odletu týden před nástupem na zájezd.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace Poučení o cookies