Smlouva o zájezdu, Smluvní podmínky a další dokumenty

Pokud si chcete objednat zájezd online, pak si přečtěte tento návod.

1. Rezervace

Rezervaci konkrétního termínu lze provést osobně, telefonicky, e-mailem nebo on-line prostřednictvím internetu. Rezervace platí 5 dní (pokud CK nestanoví jinak). V případě, že v této lhůtě neuzavřete Smlouvu o zájezdu, rezervace zaniká.

2. Informace k zájezdu

Předtím než učiníte závaznou objednávku, nebo před uzavřením Smlouvy o zájezdu, pečlivě si prostudujte informace k zájezdu na závazném formuláři (dle § 9a zák. č. 159/1999 Sb.).

Formulář pro případ, že učiníte svou závaznou objednávku (resp. než uzavřete Smlouvu o zájezdu) v provozovně CK či v provozovně autorizovaného prodejce, najdete zde.
Formulář pro případ, že učiníte svou závaznou objednávku (resp. než uzavřete Smlouvu o zájezdu) online, najdete zde

3. Smlouva o zájezdu

Pokud nerezervujete online, můžete Smlouvu o zájezdu vyplnit ručně.
Formulář si můžete stáhnout zde:

Vyplňte prosím označená pole a dbejte na jejich správnost.

4. Podmínky účasti na zájezdu

Podmínkou účasti na zájezdu je dodržování nejen zákonných norem, ale i podmínek stanovených Smlouvou o zájezdu (včetně jejích součástí), přepravních podmínek jednotlivých dopravců, ale i hotelových a ubytovacích řádů a hygienických předpisů. Přečtěte si, prosím, pečlivě podmínky účasti na zájezdu, které jsou uvedené ve Smlouvě o zájezdu, Smluvních podmínkách CK ALEXANDRIA a. s (kliknutím zde), v Důležitých informacích o organizaci dopravy, ubytování (kliknutím zde), v Informacích a přístupech k osobním údajům (kliknutím zde) a v dokumentu s informacemi o předávání osobních údajů do třetích zemí (cestuje-li zákazník do zemí mimo EU, kliknutím zde). Všechny tyto dokumenty tvoří nedílnou součást Smlouvy o zájezdu a jsou pro zákazníka a CK závazné.

5. Uzavření Smlouvy o zájezdu

Smluvní poměr mezi zákazníkem a CK vzniká a je účinný uzavřením Smlouvy o zájezdu mezi zákazníkem (objednavatelem) a CK (případně zplnomocněnou osobou - smluvním partnerem CK). Smlouva o zájezdu se považuje za uzavřenou okamžikem, kdy zákazník ve lhůtě určené CK závazně přijme nabídku zájezdu CK (tj. zejména podpisem předložené Smlouvy o zájezdu, zakliknutím pole „závazná objednávka“ v online rezervačním systému, či jiným výslovným souhlasem zákazníka s nabídkou CK zachyceným v emailové či jiné komunikaci).

6. Způsob úhrady (údaj o způsobu platby, časovém rozvrhu plateb a výše zálohy, jakož i o poplatcích, které nejsou zahrnuty do celkové ceny)

Naše CK nabízí svým zákazníkům několik možností úhrady celkové ceny:

  1. bezhotovostní způsob platby
    • bankovním převodem nebo složenkou na číslo účtu 4364362/0800, Česká spořitelna, a.s., Praha 4,
    • platební kartou na pobočce nebo on-line na www.alexandria.cz.
  2. v hotovosti (ale jen do výše stanovené zákonem o omezení plateb v hotovosti, tj. aktuálně 270 000 Kč) Zaplatíte-li celkovou cenu zájezdu (dále jen cenu zájezdu) nebo zálohu (zálohy) a doplatek přímo v naší CK, naše CK Vám vydá doklad o zaplacení.
Zálohy na osobu činí (není-li ve Smlouvě o zájezdu uvedeno jinak):
  • záloha - 8 000 Kč za každého účastníka zájezdu, dospělou osobu a 4 000 Kč za každé dítě. Záloha je splatná při uzavření Smlouvy o zájezdu zákazníkem (i za osoby, v jejichž prospěch byla Smlouva uzavřena).
Bude-li smlouva o zájezdu uzavřena v době méně než 45 dní do začátku zájezdu, musí být uhrazena celá cena zájezdu.
U zájezdů v celkové ceně do 10 000 Kč činí záloha 50 % celkové ceny.
U zájezdů na zvláštní objednávku (individuální, na vyžádání) je CK oprávněna požadovat zaplacení zálohy ve výši až 100 % celkové ceny.

Doplatek musí naše CK obdržet nejpozději 45 dnů před začátkem zájezdu. V případě, že naše CK v této lhůtě doplatek neobdrží, může být Vaše místo v zájezdu obsazeno náhradníky, přičemž se bude dále postupovat podle Smluvních podmínek CK Alexandria.

V případě sjednání služeb poskytovaných třetí stranou (pojištění, parkování, služby SMARTWINGS aj.) je cena těchto služeb připočtena k celkové ceně zájezdu a jejich úhrada je splatná ihned po jejím sjednání (i v rámci Smlouvy o zájezdu).

U plateb vždy uvádějte variabilní symbol, kterým je číslo Vaší Smlouvy o zájezdu (číslo Vaší rezervace). Bez správně uvedeného variabilního symbolu nemůže být platba zaúčtována.

Pokud zákazník uhradí na základě vlastního rozhodnutí jakoukoli část ceny zájezdu třetí osobě (např. proviznímu prodejci), bude mít CK jeho povinnost uhradit cenu zájezdu za splněnou až okamžikem, kdy bude cena zájezdu uhrazena, resp. připsána na účet CK. Proto CK doporučuje svým zákazníkům, aby při uzavření Smlouvy o zájezdu prostřednictvím třetích stran (např. prostřednictvím provizního prodejce) provedli kontrolu požadované ceny zájezdu včetně platebních podmínek s cenou a platebními podmínkami požadovanými CK.

Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře:

Pro zákazníka:

Vyplněnou a podepsanou Smlouvu o zájezdu zašlete e-mailem na rezervace@alexandria.cz nebo poštou na adresu některé z našich značkových poboček.

Pro třetí strany (autorizované prodejce):

Po vyplnění Smlouvy o zájezdu ji zašlete faxem na číslo 222 251 602, e-mailem na smlouva@alexandria.cz nebo poštou na adresu:
CK ALEXANDRIA, 120 00 Španělská 2, Praha 2.

Upozornění pro zákazníky:

Zájezdy z nabídky na léto 2024 – Letecké zájezdy
Pro výpočet ceny zájezdu (včetně ceny za dopravu) byla použita cena ropy a leteckého paliva (pohonných hmot) ke dni 25. 8. 2023. Pro výpočet ceny zájezdu byl použit směnný kurz ČNB střed (EUR/Kč a USD/Kč) ke dni 25. 8. 2023.

Zájezdy z nabídky na léto 2024 – Zájezdy vlastní a autobusovou dopravou
Pro výpočet ceny zájezdu byl použit směnný kurz ČNB střed (EUR/Kč a USD/Kč) ke dni 25. 8. 2023.

Zájezdy z nabídky na zimu a jaro 2023/2024 (Exotika)
Pro výpočet ceny zájezdu byla použita cena ropy a leteckého paliva ke dni 26. 5. 2023. Pro výpočet ceny zájezdu byl použit směnný kurz ČNB střed (EUR/Kč a USD/Kč) ke dni 26. 5. 2023.

Zájezdy z nabídky na zimu a jaro 2023/2024 (Lyžařské zájezdy)
Pro výpočet ceny zájezdu byl použit směnný kurz ČNB střed (EUR/Kč a USD/Kč) ke dni 28. 7. 2023.

Individuální zájezdy Pro výpočet ceny u individuálních zájezdů bude použit směnný kurz ČNB střed (EUR/Kč a USD/Kč) ke dni uzavření Smlouvy o zájezdu.

Nemáte-li prohlížeč PDF souborů, zde si jej můžete stáhnout a nainstalovat:
Acrobat Reader - prohlížeč PDF souborů - velikost souboru cca 25MB!
(soubor si uložte na disk, potom jej dvojím kliknutím spusťte a nainstalujte)

Pokud i přesto budete mít problémy se čtením nebo instalací PDF souborů či Acrobat Readeru, napište nám a naši technici Vám ochotně pomůžou problémy vyřešit k Vaší spokojenosti, případně najdou jiné řešení.
Mailovat můžete na adresu: rezervace@alexandria.cz.

CK ALEXANDRIA Vám děkuje za Vaši přízeň a přeje Vám příjemnou dovolenou.

Naše cookies respektují Vaše soukromí


Ať navštívíte jakoukoli webovou stránku, velmi pravděpodobně se potkáte s možností nastavit si své cookies. Tyto cookies zpravidla neidentifikují Vás osobně , ale slouží k vylepšení fungování stránky, k usnadnění pohybu po dalších podstránkách, ke statistickým účelům a k personalizaci Vašich preferencí.
Také na této stránce používáme soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, o těch dalších můžete rozhodnout sami. Kliknutím na tlačítko Souhlasím nám dáte souhlas s použitím všech cookies na webu, po kliknutí na tlačítko Nastavení se dozvíte více informací o cookies a zároveň můžete povolit jen některé z nich.
Samozřejmě máte právo kdykoli změnit názor, uložené cookies vymazat a nastavení změnit.

Děkujeme, přejeme příjemné prohlížení našich stránek a úspěšný výběr dovolené přesně podle Vašich představ :)

Nastavení

Cookies máte ve svých rukou


Nastavení cookies

Funkční a nezbytné
Funkční cookies jsou nezbytné pro správné fungování našich stránek a nelze je tedy vypnout. Díky nim jsme např. schopni zobrazit Vám výsledek vyhledávání zájezdu dle Vámi zadaných parametrů a spočítat Vám jeho cenu.
Marketingové
Tyto coookies zpravidla využívají naši partneři a díky nim jsme schopni zobrazovat Vám to, co Vás nejvíce zajímá. Nejedná se o ukládání osobních údajů, ale o práci s identifikátory, které se využívají k cílení, identifikaci zájmů a preferencí a zobrazování adekvátního obsahu, který těmto preferencím odpovídá.
Analytické
Díky těmto cookies jsme schopni vyhodnocovat chování návštěvníků na našich stránkách, díky čemuž pro Vás můžeme naše stránky dále vylepšovat a zjednodušovat běžné činnosti jako vyhledávání či objednávání zájezdu tak, aby pro Vás bylo co nejpřívětivější.